Funcionalitats

Login i registre d'usuaris/Logout​

registrar

Publicació i comentari de diferents posts

PublicarPost

Emmagatzematge al núvol

Compartir l'App o visualitzar la pàgina web

Compartir

Multiidioma: Català, Castellà i Anglès

Aplicació accessible

Accessibilitat

Eliminar els própis posts

Esborrar